Foto för mig är att se och fånga det lilla och det stora. Möten och kontakt mellan människor. Äkta ögonblick. Skönhet i vardagen. Att skapa ärliga bilder fyllda med ljus och mörker och känsla. Välkommen till min fotologg! --------- Light. People. Emotions. This is photography to me. A camera is just a tool and what it will capture depends on the person behind it and that person's outlook on life. For me it is about the small true moments where people react, interact and connect. My photos mirror what I saw, what I experienced, what I felt. Welcome to my photo log! This is where I share my moments and tell my stories. //L